ChageとSMAP中居正広が歌った「YAH YAH YAH」が大絶賛。「YAH YAH YAHで泣けたの初めて」

2016.11.30 9:52

関連ワード

web:172.30.1.100